Ons reis deur die Bybel – Volume 2

01. Job, die man van geduld

 

02. Psalms – Laat alles wat asem het die Here loof

 

03. Spreuke – Is daar iemand wat luister na God se wysheid in werksklere

 

04. Prediker – Die soeke na betekenis van die lewe onder die oog van die son

 

05. Hooglied van Salomo

 

06. Jesaja

 

07. Jeremiah

 

08. Klaagliedere – Die klaagmuur van die Bybel

 

09. Esegiel

 

10. Daniël

 

11. Amos – Die man wat die einde sien kom het

 

12. Hosea – Jy is getroud met ‘n WAT

 

13. Jona

 

14. Joel – Die pinkster profeet en die dag van die Here

 

15. Obadja – ‘n Familie twis wat sleg eindig

 

16. Miga – God sal sonde oordeel

 

17. Nahum – Die Here het iets aan jou te sê

 

18. Habbakuk – Die regverdige sal die deur die geloof lewe

 

19. Sefanja

 

20. Haggai – Eerste dinge eerste

 

21. Sagaria – God is besorgd oor jou

22. Maleagi – Die laaste woord van God