Menu

Ons reis deur die Bybel - Volume 2

01. Job, die man van geduld

 

02. Psalms - Laat alles wat asem het die Here loof

 

03. Spreuke - Is daar iemand wat luister na God se wysheid in werksklere

 

04. Prediker - Die soeke na betekenis van die lewe onder die oog van die son

 

05. Hooglied van Salomo

 

06. Jesaja

 

07. Jeremiah

 

08. Klaagliedere - Die klaagmuur van die Bybel

 

09. Esegiel

 

10. Daniël

 

11. Amos - Die man wat die einde sien kom het

 

12. Hosea - Jy is getroud met 'n WAT

 

13. Jona

 

14. Joel - Die pinkster profeet en die dag van die Here

 

15. Obadja - 'n Familie twis wat sleg eindig

 

16. Miga - God sal sonde oordeel

 

17. Nahum - Die Here het iets aan jou te sê

 

18. Habbakuk - Die regverdige sal die deur die geloof lewe

 

19. Sefanja

 

20. Haggai - Eerste dinge eerste

 

21. Sagaria - God is besorgd oor jou

22. Maleagi - Die laaste woord van God