Vraagteken Gebeure

01. Judas Iskariot

 

02. Ussa en die Ark

 

03. Moses en die nag toe God hom wou doodmaak

 

04. Ananias en Saffira

 

05. Die man van God uit Juda

 

06. Jesus en die vyeboom

 

07. Seuns van Aäron – waarom is hulle met die dood gestraf

 

08. Bileam

 

09. Moses en die rots

 

10. Saul en Amalek

 

11. Saul en die heks

 

12. Saul en sy sewe seuns